JE WACTWOORD VERGETEN?

Duurzaam leven en werken begint met bewust kiezen.

Leef jij om te werken, of werk jij om te leven?

Is je loopbaan een startpunt, of een conclusie?

Start vandaag met morgen!

Ontdek, verwonder, droom en focus. Onderzoek wat voor jou de beste levensloop is.

Het gewenste resultaat

Doel

Ik heb een plan

Ik heb een plan voor tot aan mijn pensioen en één voor na mijn pensioen. Ik weet wat ik wil en waarom ik dat wil.
Ik stuur op basis van mijn uitgezette koers en kan bijsturen.

Dat laatste is voor mij van belang omdat de toekomst, de veranderingen en de impact daarvan nogal onvoorspelbaar zijn.

Ik werk met een begroting. Ik ken de kosten van mijn plan; weet hoeveel ik al heb en heb het bedrag bepaald dat ik nog nodig heb.

Om het benodigde geld bij elkaar te krijgen zijn er alternatieven. Wat draag ik bij?” Hoeveel mijn partner? Hoeveel jaar gaan we erover doen? Etc. etc.

Ik weet ook hoeveel jaar ik nog ‘verdiencapaciteit’ nodig heb en werk daarom gericht aan mijn attitude en competenties. Ik voer scherpe gesprekken met mijn baas omdat ik samen met mij werkgever wil werken aan perspectief voor ons beiden.

Om mijn perspectief op in/extern werk te vergroten werk ik aan mijn arbeidsmarktvaardigheden. Ik realiseer mij dat ik dit alleen red met een goede gezondheid en werk aan een productief stressniveau’.

Wat anderen over dit platform zeggen:

RonaldMedewerker ICT van een grote gemeente
Ik heb rondgestruind op de site en dat heeft me geholpen om mijn gedachten te ordenen en te focussen door de onderwerpen die ik ben tegengekomen. Dit betreft zaken als waarden in je leven, wat wil je eigenlijk voor de kortere en wat langere termijn en met welke kosten moet je rekening houden en met welke (privé)situaties wil/moet ik rekening houden. Hierdoor ben ik al geïnspireerd geraakt. Misschien dat ik later nog een verdiepingsslag maak op de site.

Ik heb besloten om voorlopig door te gaan met werken. Ik ben wel van plan de komende periode nog een dag minder per week te gaan werken (wordt dan 3 dagen per week); ik vind tijd voor mezelf op dit moment belangrijk. Aangezien ik nog veel verlofdagen tegoed heb en eventueel ook nog extra verlof kan kopen, ga ik niet de omvang van mijn dienstverband aanpassen of bv met deeltijdpensioen. Hierdoor blijf ik dus flexibel in mijn aantal dagen/uren per week.

Ik weet nog niet zeker welke klussen op mijn pad komen, maar dat zie ik dan wel. Ik laat het gewoon op me af komen. Ik heb nu zoiets van: ik kan altijd nog met pensioen gaan als het me helemaal niet bevalt. Maar ik wil het in ieder geval toch geprobeerd hebben. Wie weet geeft het me veel energie ipv dat het me energie kost!

Dus voorlopig ben ik op weg.
SylviaHR
Ontwikkeling bij ons is een must. De tijd dat dat een vrijblijvende aangelegenheid was is al lang voorbij. In onze branche hebben we te maken met toenemende concurrentie; vooral van ZZP-ers. Dat vraagt om andere instelling en andere competenties van onze medewerkers.

Ook bij ons is de opbouw van het personeelsbestand dusdanig dat we royaal in de 50 plus categorie zitten. En dat is gezien de hogere eisen die we stellen in de uitvoering voor mensen op het gebied van gezondheid en mentale weerbaarheid best pittig.

Beide situaties maken dat wij gericht werk maken van de duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers. Eigen verantwoordelijkheid en zelfregie zijn daarbij sleutelbegrippen. Daarnaast geloven we erin dat als je met betrekking tot je leven regie voert het logisch is dat je dat ook doortrekt naar je werk. Daarom faciliteren wij een benadering waarbij medewerkers worden geholpen vanuit een levensplan via een financieel plan toe te werken naar hun carrière plan.

Daarbij zijn er 2 mogelijkheden. De eerste is dat je dit online programma vrijblijvend aan medewerkers aanbied zodat zij een gefundeerde oriëntatie kunnen maken over leven en werk. De tweede optie is om het inzetbaarheidsplan tot kern van onze HR dienstverlening te maken. Gezien het bovenstaande zal het je niet verbazen dat we daar voor kiezen.

Dat houdt in dat onze medewerkers een opleidingsbudget krijgen met daarbij de verplichting dat per jaar voor 75% op te maken. Voorwaarde voor het ter beschikking stellen van de gelden is het inzetbaarheidsplan. Dat wordt bepaalt in het gesprek tussen leidinggevende en medewerker waarin we conform het 6 c model competenties, commitment, constitutie en carrière onder de loep nemen en vertalen naar consequenties en eventuele aanpassingen in het contract.

Dat zijn stevige gesprekken die absoluut niet vrijblijvende zijn. En nogmaals: met dat plan krijg je geld. Anders niet. We zijn ervan overtuigd dat we zo ook veel meer rendement gaan halen uit de investeringen die we doen in onze mensen.

Wat levert "ik heb een plan" je op?

Een helder beeld en inspirerend plan over wat je wilt tot aan je pensioen en daarna.

Eerder stoppen met werken, langer werken, ander werk. Inzicht in wat voor jou belangrijk is.

Overzicht in waar jij je (professioneel) in wilt ontwikkelen.

Mogelijkheid tot onderzoeken wat jou beweegt, je drijfveren als kompas voor bewuste keuzes.

Inspiratie en tips voor verdieping in voor jou belangrijke thema's.

Kenmerken van het platform:

Click en play

Simpele bediening en makkelijke navigatie

Snel resultaat

Met enkele klikken inzicht en resultaat

Eigen regie

Jij bepaalt waar je mee aan de slag wilt en hoe.

Download onze folder:

optioneel

Geïnteresseerd?

Neem dan contact met ons op!

Contact

TOP